W Łodzi co najmniej do 2018 r.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wygrał dwa wieloletnie konkursy, ogłoszone przez Urząd Miasta Łodzi:

W przypadku obu konkursów oferty Instytutu zostały ocenione najwyżej i zajęły pierwsze miejsca na listach rankingowych.

W ramach profilaktyki alkoholowej, przeprowadzać będziemy w Łodzi każdego roku, w około 8 gimnazjach, następujące działania:

  • szczegółową diagnozę zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży z danej szkoły,
  • dwudniowy program profilaktyczny w dużej grupie uczniów,
  • kilkugodzinne warsztaty w klasach – tematyka dopasowana do potrzeb danej klasy, wybrana na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy.

Powstanie także Młodzieżowy Klub Archipelagu Skarbów, który pozwoli na integrację młodych ludzi, zaangażuje ich w promocję zdrowego stylu życia oraz pomoże rozwijać młodzieży jej pozytywny potencjał.

W ramach profilaktyki ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową prowadzić będziemy w łódzkich gimnazjach następujące działania: program profilaktyczny dla młodzieży, spotkania dla rodziców, wykłady dla nauczycieli, konsultacje psychologiczne, anonimowe konsultacje elektroniczne, warsztaty tematyczne w klasach. Podobne działania odbywały się już w Łodzi w roku 2015. Zostały pozytywnie ocenione zarówno przez urzędników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, jak też przede wszystkim przez młodzież, nauczycieli i rodziców. W latach 2016-2018 dotychczasowe działania będą kontynuowane, a dodatkową propozycję stanowią zajęcia warsztatowe w klasach, pogłębiające treści programu.

Program Archipelag Skarbów®, realizowany w modelu profilaktyki zintegrowanej, pozwala na kompleksowe podejście do czynników ryzyka i zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież oraz całościowe oddziaływanie w kierunku wzmocnienia wspólnych czynników chroniących. Zgodnie z zapotrzebowaniem łódzkiego samorządu realizować będziemy działania sprofilowane pod kątem profilaktyki alkoholowej oraz profilaktyki HIV i ciąż wśród nastolatek. Na bardziej zindywidualizowane podejście pozwoli realizacja warsztatów w każdej klasie osobno. Tematyka tych warsztatów będzie dobierana w oparciu o wyniki przeprowadzonych diagnoz oraz rozmowy ze szkolnymi pedagogami.

Tym samym Archipelag Skarbów® na stałe zagości w jednym z największych polskich miast. Realizacja diagnoz zachowań problemowych i pozytywnego potencjału dostarczy szczegółowej wiedzy na temat sytuacji łódzkiej młodzieży w oparciu o profesjonalne badania oraz pomoże samorządowi zaplanować właściwe działania profilaktyczne na przyszłość.

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem w Łodzi, Pawłem Lewickim, pod nr tel. 500-163-311.


Powrót do aktualności


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.