Spis treści

Aktualności

Informacja dotycząca osób i podmiotów uprawnionych do realizacji programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®

Informujemy, że pełnię praw autorskich do programu Archipelag Skarbów posiada Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Zadaniem IPZIN jest określanie standardów realizacji programu, szkolenie certyfikowanych trenerów i nadawanie im licencji trenerskich oraz udzielanie licencji podmiotom prawnym realizującym program Archipelag Skarbów® w gminach i szkołach. Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad realizacji programu i troski o jego wysoką jakość. Kontrolowanie tej jakości i reagowanie w sytuacji naruszenia standardów jest także jednym z zadań IPZIN.

Program Archipelag Skarbów® jest wpisany do ogólnopolskiego „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” nadzorowanego przez KBPN, PARPA, ORE i IPIN. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej jest w wskazany w dokumentach „Systemu rekomendacji” jako jedyna instytucja odpowiedzialna za program Archipelag Skarbów®.

Informujemy, że każdy członek ekipy 3-4 trenerów prowadzących program Archipelag Skarbów musi posiadać ważną licencję wydaną przez IPZIN. Również każdy podmiot prawny proponujący szkole/gminie realizację programu musi posiadać ważną licencję wydaną przez IPZIN.

Realizacja programu przez trenerów i/lub podmiot prawny nie posiadający ważnej licencji IPZIN jest naruszeniem prawa i naruszeniem zasad „Systemu rekomendacji”. Tylko trenerzy i podmioty prawne posiadające ważną licencję realizują program Archipelag Skarbów® w sposób zgodny ze wszystkimi, okresowo aktualizowanymi standardami określanymi przez IPZIN. Trener bez ważnej licencji nie spełnia warunków koniecznych do właściwej realizacji programu (nie zna aktualnego standardu, nie uczestniczy w spotkaniach i superwizjach organizowanych przez IPZIN, nie otrzymuje najnowszych materiałów).

W imieniu zarządu, Szymon Grzelak

Archipelag Skarbów® we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019- kolejna edycja

We Wrocławiu ruszyła 1 część nowego projektu realizującego program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® w 2018/2019 roku szkolnym. Zajęciami objęte są 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Po kliknięciu pokaże się lista szkół objętych realizacją programu Archipelagu Skarbów® oraz diagnozami. Wypisane szkoły wyraziły chęć udziału w projekcie.

Chcę zobaczyć harmonogram

"Jak zwiększyć skuteczność profilaktyki problemów młodzieży" - Broszura informacyjna

Jakie są poglądy i wybory młodzieży w kwestii alkoholu, pornografii i współżycia seksualnego? Ilu 14–15-latków ma myśli samobójcze lub bierze udział w bójkach, a ilu swój czas poświęca na hobby lub działania społeczne? Którzy dorośli są najważniejszymi przewodnikami w życiu młodych ludzi?Chcę dowiedzieć się więcej

Odpowiadamy Rzecznikowi Praw Dziecka: Archipelag Skarbów to program uczący szacunku i asertywności

Rzecznik Praw Dziecka poprosił nas o wyjaśnienie w sprawie realizacji programu profilaktycznego w szkole w Warszawie.

Więcej informacji na stronie ipzin.org

Chcę dowiedzieć się więcej

Odpowiadamy MEN: krytykowany poradnik nie jest częścią programu profilaktycznego Archipelag Skarbów

Wyjaśnienia Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dla MEN z dn. 3 października 2018 r.

Więcej informacji na stronie ipzin.org

Chcę dowiedzieć się więcej

Oświadczenie Instytutu: krytykowany poradnik nie jest częścią Archipelagu Skarbów

Oświadczenie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z dn. 1 października 2018 r.

Więcej informacji na stronie ipzin.org

Chcę dowiedzieć się więcej

Jak ten rok szybko minął

Dużo podsumowań, dużo planów na przyszłość, spora dawka najnowszej wiedzy naukowej i dużo wartościowych rozmów - tak w skrócie podsumować można IX Ogólnopolski Zjazd „Archipelagu Skarbów”, który miał miejsce w dniach 7-9 września w Otwocku koło Warszawy. W trzydniowym spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej uczestniczyli przede wszystkim trenerzy, partnerzy i przyjaciele programu.

„Jak mówić, jak słuchać?”

W dniu 28.05.2018 w MCK Sokół w Nowym Sączu odbyła się konferencja naukowa pt. „Jak mówić. Jak słuchać?” zorganizowana przez Fundację Ostoja w ramach zadania publicznego „Skuteczny dialog w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie” współfinasowanego przez Miasto Nowy Sącz. Honorowy patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Dziecka- Minister Marek Michalak.

Chcę dowiedzieć się więcej

Archipelag Skarbów® we Wrocławiu w 2018 roku

We Wrocławiu ruszyła 2 część projektu realizującego program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® w 20 szkołach. Zajęciami objęte są II i III klasy gimnazjalne oraz klasy 8 szkoły podstawowej. Po kliknięciu pokaże się harmonogram realizacji Archipelagu Skarbów® i diagnoz na rok 2018 oraz listę szkół, które wyraziły chęć udziału w projekcie.

Chcę zobaczyć harmonogram

Ważne stanowisko Senatu RP ws. „zintegrowanej polityki młodzieżowej”

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła podczas posiedzenia we wtorek 13 lutego 2018 r. stanowisko w sprawie „Zintegrowanej polityki młodzieżowej” . Komisja postuluje m. in. włączenie zintegrowanej polityki młodzieżowej do polityki rodzinnej jako jednego z jej istotnych zadań (na poziomie całego rządu i poszczególnych resortów) oraz podjęcie zorganizowanej współpracy o charakterze międzyresortowym, która stawiałaby w centrum młodzież jako podmiot, a nie poszczególne problemy z nią związane.


Czytaj więcej (okno www.ipzin.org)

O 7 dźwigniach i Archipelagu Skarbów dla młodzieży z 12 krajów

W ramach odbywających się w Warszawie warsztatów: 4th European Youth Workshop (EYW) dwóch naszych trenerów prezentowało wyniki naszych badań Instytutu, strategię 7 dźwigni i program Archipelag Skarbów® dla grupy młodych ludzi z całej Europy.


Czytaj więcej (okno www.ipzin.org)

IPZIN o profilaktyce na IV Kongresie Życia i Rodziny

Naukowe podejście do profilaktyki zostało przedstawione 26 października 2017 r. na IV Kongresie Życia i Rodziny w Warszawie. Dorobkiem naukowym Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej podzielił się jeden z jego przedstawicieli.Czytaj więcej (okno www.ipzin.org)

IPZIN partnerem merytorycznym konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konferencja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, której partnerem merytorycznym był Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, zgromadziła ponad 200 uczestników. Odbyła się ona 6 grudnia 2017 r. w Pałacu Prymasowskim.

Czytaj więcej (okno www.ipzin.org)

Archipelag Skarbów® we Wrocławiu w 2018 roku

We Wrocławiu ruszyła 2 część projektu realizującego program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® w 20 szkołach. Zajęciami objęte są II i III klasy gimnazjalne oraz klasy 8 szkoły podstawowej. Po kliknięciu pokaże się harmonogram realizacji Archipelagu Skarbów® i diagnoz na rok 2018 oraz listę szkół, które wyraziły chęć udziału w projekcie.

Chcę zobaczyć harmonogram

Krakowski potencjał młodzieży

„Jak wyzwolić pozytywny potencjał młodzieży? Profilaktyka zintegrowana jako skuteczna odpowiedź na problemy współczesnych nastolatków” – nad takim tematem pochylali się uczestnicy konferencji, która odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa. Spotkanie było podsumowaniem działań krakowskiego oddziału Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Odbywało się ono pod patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Bogusława Kośmidera.

Chcę dowiedzieć się więcej

Życzenia Królowej Belgów

Konferencje dotyczące profilaktyki zintegrowanej odbywają się w różnych zakątkach nie tylko Polski, ale również i Europy. O jednej z nich poinformowana została m.in. Królowa Belgów, która z wykształcenia jest psychologiem i sprawy młodzieży są jej bliskie. Monarchini niestety nie mogła osobiście przybyć na tę konferencję, jednak zapoznała się z nadesłanymi materiałami (The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems) z wielkim zainteresowaniem i poprzez swego osobistego Sekretarza skierowała życzenia sukcesów w godnej podziwu działalności obu fundacji: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i European Institute for Integrated Prevention.

Poniżej fragment pisma od Królowej Belgów:

Her Majesty the Queen, who is strongly committed to youth problems, took note of your letter and the ineluded documents with kenn interest. The Queen wishes you every success with the admirable activities of both Foudations.

We Wrocławiu już 5 edycja programu Archipelag Skarbów®

W roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest we Wrocławiu 5. edycja programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®. Program skierowany do klas II i III gimnazjum (klasy 8 szkoły podstawowej) realizowany jest w 20 wrocławskich szkołach. Poniżej zamieszczamy harmonogram realizacji Archipelagu Skarbów® i diagnoz na rok 2017 oraz listę szkół, które wyraziły chęć udziału w projekcie.

Chcę zobaczyć harmonogram

Wkrótce: konferencja w Parlamencie Europejskim z naszym eksperckim udziałem (4 grudnia 2017 r., Bruksela)

Kadra naszego Instytutu wystąpi pierwszy raz w rolu eksperta w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wykład Prezesa Instytutu, dr. Szymona Grzelaka będzie głównym wystąpieniem podczas konferencji „FAMILY FIRST? Dilemmas of the modern youth” organizowanej 4 grudnia 2017 r. przez węgierskiego europarlamentarzystę György Hölvényi i Konfederację Stowarzyszeń Rodzinnych z Basenu Karpackiego (KCSSZ).

Tematyka spotkania skupiona będzie wokół decyzji i wyzwań młodych ludzi w odniesieniu do planowania rodziny, a w szczególności w kontekście współpracy w tematach rodzinnych krajów V4 (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja).

Chcę dowiedzieć się więcej

W trosce o trzeźwość

Według statystyk ponad trzy miliony Polaków ryzykownie i szkodliwie pije alkohol, a blisko milion spożywa go nałogowo. To oznacza, że dotychczasowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie spełnia swoich zadań. Z tego względu w Warszawie odbywał się Narodowy Kongres Trzeźwości, na którym dyskutowano nad projekt Narodowego Programu Trzeźwości. O swoje zdanie w tym temacie został poproszony m. in. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach mógł podzielić się dobrymi praktykami związanymi z propagowaniem abstynencji wśród młodzieży. Miało to miejsce podczas debaty panelowej pt. „Rola organizacji i wspólnot w działaniach profilaktycznych i promowaniu abstynencji oraz trzeźwości”, gdzie wystąpił dr Szymon Grzelak.

Chcę dowiedzieć się więcej

Narodowa Debata o Rodzinie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało w 27 września Narodową Debatę o Rodzinie. Podczas spotkania jednym z prelegentów był dr Szymon Grzelak, który zwrócił główną uwagę na fakt, że młodzież powinna być jednym z priorytetów polityki rodzinnej. Postulował o współpracę w ramach strategii Fundacji Mamy i Taty: ” Odbudowa Rodziny, powołania Rady do spraw Rodziny w Ministerstwie Rodziny. Zaproponował także podejście zintegrowane i siedem dźwigni skutecznej polityki młodzieżowej jako fundament polityki młodzieżowej w ramach polityki rodzinnej.

Tutaj znajdziesz link do wystąpienia

Kolejne szkolenie za nami

Dobry trener to ten, który nieustannie dokształca się. To z tego powodu realizatorzy programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” spotykają się zawsze na początku roku szkolnego, by w ciągu 3 dni chłonąć jak najwięcej wiedzy, którą będą dzielić się z uczestnikami warsztatów prowadzonych w ciągu najbliższych 10 miesięcy w całej Polsce. Tym razem grupa ponad 50 trenerów spotkała się w Józefowie nieopodal Warszawy. Cisza i spokój dalekiego zgiełku stolicy pozwoliły nie tylko skupić się na poszerzaniu wiedzy intelektualnej, ale także na chłonięciu czystego powietrza i nabraniu sił do całorocznej pracy z młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami.

Chcę dowiedzieć się więcej

Kongres Rodzin w Budapeszcie

Jesteśmy pełni wrażeń. Światowy Kongres Rodzin 2017, który odbywał się w Budapeszcie, był dużym wydarzeniem. A raczej było to aż kilka dużych, międzynarodowych spotkań jednocześnie, które promowały m. in. wychowanie oparte o model profilaktyki zintegrowanej. W spotkaniu brało udział wielu polityków, pracowników administracji rządowej i liderów organizacji rodzinnych z całego świata. W sumie ok. 1000 osób. A między nimi, wśród prelegentów znalazł się dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Chcę dowiedzieć się więcejKocham i wymagam

Kocham i wymagam – jak reagować na zagrożenia wśród dzieci i młodzieży?- pod takim hasłem odbywała się konferencja naukowa zorganizowana przez Fundację Ostoja przy współpracy i wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza w ramach zadania publicznego Mądrze kochać - odpowiedzialnie wychowywać.

Chcę dowiedzieć się więcejTym razem Zamość

Konferencja szkoleniowa Młodzież - Rodzina - Szkoła – Samorząd odbyła się w środę, 26 kwietnia w Zamościu. W programie spotkania mowa była m.in. siedmiu dźwigniach w oparciu o „Vademecum skutecznej profilaktyki młodzieży problemów młodzieży”. Nie zabrakło także czasu na wymianę doświadczeń z dotychczasowej współpracy ze szkołami i Miastem Zamość w ramach projektu Archipelag Skarbów.

Chcę dowiedzieć się więcejKongres Nauczycieli WDŻwR

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie organizował w dn. 23-24 kwietnia VIII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Jednym z prelegentów podczas dwudniowego spotkania był dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.Od Paryża aż po …?

Kilkuosobowa grupa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej gościła ostatnio w Paryżu na zaproszenie organizacji prorodzinnych pracujących z młodzieżą. W trakcie spotkań z liderami z różnych krajów (Francja, Kanada, Niemcy, Portugalia, Holandia, Rumunia, Ukraina, Luksemburg, Litwa), przedstawiony został program Archipelag Skarbów, wyniki badań nad polską młodzieżą oraz Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń.

Pobyt w Paryżu to nie jedyny tegoroczny zagraniczny wyjazd. W lutym reprezentacja IPZN w tym samym celu odwiedziła Petersburg, a jeszcze w marcu podobna wizyta ma się odbyć we Włoszech.IPZIN o skutecznej polityce młodzieżowej w Sejmie RP

W ramach otwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej w temacie „Polityki prorodzinnej samorządu” dr Szymon Grzelak, prezes IPZIN, wygłosił wykład „Siedem dźwigni skutecznej polityki młodzieżowej jako element polityki rodzinnej samorządu”. W posiedzeniu, które odbyło się 7 grudnia 2016r., wzięło udział około 100 przedstawicieli samorządów z całej Polski.

Chcę dowiedzieć się więcejFilm po angielsku o programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów

W ramach rozpoczętej współpracy międzynarodowej Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przygotował krótki materiał filmowy przedstawiający program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, nad którym nadzór sprawuje IPZIN. Zachęcamy do zapoznania się z tym 5-minutowym materiałem.

Chcę dowiedzieć się więcejSiedem dźwigni skutecznej profilaktyki na konferencji Urzędu Miasta Wrocław

Dwa wykłady i warsztat podczas V. Konferencji szkoleniowej dla koordynatorów ds. promocji zdrowia pt. „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako narzędzie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” zostały przeprowadzone podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocław. W spotkaniu odbywającym się 29 listopada 2016 r. wzięło udział około 200 reprezentantów placówek oświatowych i urzędników podległych miejskiemu wydziałowi zdrowia.

Chcę dowiedzieć się więcejO siedmiu dźwigniach skutecznej profilaktyki na wojewódzkiej konferencji w Kielcach

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej miał okazję zaprezentować po raz pierwszy na ziemi świętokrzyskiej autorską koncepcję siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki zawartą w Vademecum skutecznej profilaktyki.

Chcę dowiedzieć się więcej10 lat Archipelagu Skarbów

Dodano: 2016.09.08

W tym roku mija 10 lat obecności „Archipelagu Skarbów” w przestrzeni szkolnej. Z tej to racji doroczny zjazd był okazją nie tylko do poszerzania swojej wiedzy, ale także do wielu podsumowań. Oczywiście był też czas na wyznaczanie nowych kierunków i to nie tylko na rozpoczynający się rok szkolny 2016/2017.Międzynarodowe warsztaty o miłości i seksualności w Krakowie

Miłość i seksualność – jak w dzisiejszych czasach prowadzić młodzież w drodze ku szczęśliwemu małżeństwu i rodzinie – taki tytuł nosiły międzynarodowe warsztaty, które przeprowadziliśmy w ramach cyklu wykładów przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kilkugodzinne spotkanie, prowadzone w całości w języku angielskim, odbyło się we wtorek, 26 lipca w Kampusie AGH w Krakowie.

Chcę dowiedzieć się więcejW Łodzi co najmniej do 2018 r.

Dodano: 2016.06.15

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wygrał dwa wieloletnie konkursy, ogłoszone przez Urząd Miasta Łodzi: - w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; - w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”. W przypadku obu konkursów oferty Instytutu zostały ocenione najwyżej i zajęły pierwsze miejsca na listach rankingowych.


Chcę dowiedzieć się więcejO młodzieży pozytywnie i wbrew stereotypom

Dodano: 2016.06.15

Praktyka pokazuje, że podejście zintegrowane do profilaktyki potrafi łączyć. Bo oto niektórzy politycy poprzedniego i obecnego rządu, samorządowcy reprezentujący różne opcje polityczne, a także biskupi potwierdzają, że dzięki połączeniu sił można zdziałać wiele dobrego względem młodzieży.


Chcę dowiedzieć się więcejUnikaj nałogu metodą dialogu

Dodano: 2016.05.29

Konferencja na temat wychowania i profilaktyki pt. „Style wychowawcze a samodyscyplina dziecka” odbyła się 17 maja 2016 w Nowym Sączu. Wśród prelegentów obecni byli trenerzy programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, którzy mówili o skuteczności programów nie tylko w odniesieniu do uczniów, ale również do całego środowiska szkolnego i rodzinnego.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Ostoja w ramach projektu: UNIKAJ NAŁOGU METODĄ DIALOGU przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i firmy Qgraf. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent miasta Nowego Sącza.


Chcę dowiedzieć się więcejO demografii razem z IPZINem w Kancelarii Prezydenta

Dodano: 2016.03.15

„Polityka młodzieżowa, a problemy demograficzne . Wyniki badań i rekomendacje” – tak brzmiał tytuł wystąpienia dr Szymona Grzelaka na Debacie zorganizowanej przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych przy Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie spotkania można było zapoznać się z najnowszymi obliczeniami z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dotyczącymi spraw demograficznych.


Chcę dowiedzieć się więcejRozwój młodzieży w centrum uwagi samorządowców Podkarpacia

Dodano: 2016.03.15

W dniu 7 marca, w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pt.: Młodzież – Rodzina – Samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży. Organizatorem i gospodarzem konferencji był Podkarpacki Urząd Wojewódzki przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Obok Wojewody Podkarpackiego honorowego patronatu udzielił konferencji Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz pani poseł na Sejm RP Halina Szydełko.


Chcę dowiedzieć się więcejO przemocy w szkole

Dodano: 2016.02.27

Przemoc w szkole to zawsze gorący temat. O tym zjawisku w telewizji Salve TV opowiada Barbara Paź, m.in. współtwórczyni u jego początków programu „Archipelag Skarbów””.


Cały program obejrzyj tutajVademecum jako program działania

Dodano: 2016.02.09

O Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży po raz kolejny przeczytać możemy w najnowszym, styczniowym numerze „Świata Problemów”. Ty razem ukazane jest ono jako propozycja strategii opartej na odważnej, ale bardzo racjonalnej wizji, która może nadać ponadsektorową spójność działaniom państwa, samorządów, szkół i wszystkich innych podmiotów realizujących zadania z obszaru wychowania i profilaktyki. Cały tekst można przeczytać w wersji papierowej pisma.


Więcej o Świecie Problemów czytaj tutaj...Vademecum skutecznej profilaktyki w Łodzi

Dodano: 2015.12.05

27 listopada Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii zainaugurował cykl konferencyjno-szkoleniowy dla dyrektorów gimnazjów pt. „Profilaktyka jako inwestycja”. Konferencję inauguracyjną otwierał 1,5 godzinny wykład dr Szymona Grzelaka „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako płaszczyzna budowania całościowej strategii działań profilaktycznych przez samorząd, szkoły i innych partnerów społecznych”.


Chcę dowiedzieć się więcejO Vademecum skutecznej profilaktyki w KPRM w Warszawie

Dodano: 2015.10.12

W dniu 8 października 2015 r. w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się międzyresortowe spotkanie poświęcone profilaktyce problemów młodzieży i przedstawieniu rekomendacji z badań naukowych zawartych w Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży – publikacji powstałej w wyniku współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Dr Szymon Grzelak wygłosił wykład pn. Skuteczność i spójność zarządzania profilaktyką problemową w oparciu o „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki” - prezentacja wniosków z w/w raportu badawczego.


Chcę dowiedzieć się więcejVademecum już jest

Dodano: 2015.06.24

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży zostało opracowane przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i wydane we wrześniu 2015 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu EFS).

Publikacja podsumowuje doświadczenia wielu lat pracy pozytywnej jego autorów. Ma znaczenie strategiczne dla tworzenia fundamentów spójnego programu działania w obszarze wychowania i profilaktyki, które oparte są na badaniach naukowych, wartościach i doświadczeniach praktycznych. Vademecum jest napisane językiem zrozumiałym i stanowi formę hybrydy pomiędzy raportem naukowym, a przewodnikiem praktycznym.


Chcę dowiedzieć się więcejZjechali się z całej Polski

Dodano: 2015.09.15

W pierwszy weekend września już od wielu lat instruktorzy i trenerzy programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® spotykają się na swoim dorocznym Zjeździe, podczas którego omawiają najważniejsze sprawy dotyczące zarówno najnowszych nurtów profilaktyki i wychowania, metod pracy, jak i samego programu i jego ewaluacji. W trakcie Zjazdu nie zabrakło także momentów na wymianę własnych doświadczeń i wspólne planowanie przyszłości.W świecie dobra i piękna

„W świecie dobra i piękna” ­ pod takim tytułem pojawił się kolejny tekst na temat literatury jako formy profilaktyki oraz skutecznych form pracy z młodzieżą mających na celu zapobieżenie zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież. Z Agnieszką i Szymonem Grzelakami na łamach „Wychowawcy” rozmawia Jolanta Tęcza­-Ćwierz.

Tutaj znajduje się czerwcowy numer „Wychowawcy”Blask Corredo

Dodano: 2015.06.17

Koniec roku szkolnego i zbliżające się wakacje, to dobry czas na pomyślenie o wartościowych książkach, które można dać w prezencie nastoletniemu dziecku lub wręczyć gimnazjalistce w formie nagrody szkolnej. Jedną z propozycji mogą być książki z serii Blask Corredo, które wykorzystywane są także jako nagrody za aktywny udział w zajęciach programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®.

Chcę dowiedzieć się więcejIPZin razem z rodziną i społeczeństwem

Dodano: 2015.05.04

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej po raz kolejny wystąpił w polskim Sejmie. Tym razem na konferencji: „Rodzina i społeczeństwo. Razem na rzecz małżeństwa i rodziny”. Spotkanie pod patronatem Marszałek Sejmu, Elżbiety Radziszewskiej odbywało się w piątek, 17 kwietnia 2015 r. Z ramienia IPZ wystąpił dr Szymon Grzelak. Swoją prezentację oparł o badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz o raport Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zobacz retransmisjęInstytut Badań Edukacyjnych

Dodano: 2015.04.20

„Miejsce edukacji psychoseksualnej w działaniach szkoły na rzecz zdrowia” - taki temat miało seminarium przygotowywane przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych, a odbywające się w czwartek, 9 kwietnia 2015 r. Jeden z wykładów wygłosił dr Szymon Grzelak. Prelegent z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej podjął refleksję na temat „Ryzykowne zachowania seksualne i seksualizacja w kontekście innych problemów młodzieży. Wykład na podstawie raportu z badań „Problemy młodzieży a pozytywny potencjał społeczności lokalnej” opracowanego na zlecenie ORE.Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza

Dodano: 2015.04.09

W dniach 23-24 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycją w kapitał społeczny”, organizowana w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnymi II etap we współpracy z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji. W drugim dniu konferencji jeden z wykładów miał dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. W swoim wystąpieniu prezentował on wyniki badań ukazujących problemy młodzieży w stosunku do pozytywnego potencjału społeczności lokalnej. Zastanawiał się także jak skutecznie zarządzać profilaktyką.

Chcę dowiedzieć się więcejWięź wychowawcza chroni przed patologią

Dodano: 2015.03.30

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyła się konferencja nt. „Więź wychowawcza chroni przed patologią”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 nauczycieli, rodziców, pedagogów, przedstawicieli władz Małopolski, a także gości z Litwy i Hiszpanii. Wśród prelegentów znalazł się dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz mgr Halina Czerwińska, certyfikowany trener programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®.

Chcę dowiedzieć się więcejSeria „Blask Corredo” ma ciąg dalszy

Dodano: 2015.03.10

Na półkach księgarń można już znaleźć trzeci tom książki z serii Blask Corredo. Nosi on tytuł Ścieżki Avenidów. To m.in. tę publikację ukazywano w artykule opublikowanym w listopadowym numerze Świata Problemów, kiedy pisano o literaturze wspierającej profilaktykę. Jednym z patronów książki jest program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®.

Chcę dowiedzieć się więcejZdobywali certyfikaty prawdziwego mężczyzny

Dodano: 2015.01.28

W sali Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku odbyła się konferencja interaktywna z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Rola mężczyzny w budowaniu kultury miłości”. Spotkanie z młodymi ludźmi prowadził Paweł Lewicki, psycholog rodzinny, trener programu Archipelag Skarbów®.

Chcę dowiedzieć się więcejNo i znowu się szkolą

Dodano: 2015.01.15

W ostatnich dniach odbyło się kolejne szkolenie teoretyczne dla prowadzących program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®. Spotkanie adresowane było zarówno do trenerów, którzy są w trakcie głównego szkolenia trenerskiego, jak też do tych bardziej doświadczonych, którzy ugruntowywali swoją wiedzę.

Chcę dowiedzieć się więcejBadania IPZin cytuje Gazeta Wyborcza

Dodano: 2014.12.22

Sejm na jednym z najbliższych przedświątecznych posiedzeń prawdopodobnie podejmie uchwałę w sprawie ograniczenia dostępu do pornografii w internecie. Temat ten w szczegółowy sposób opisuje „Gazeta Wyborcza”, w której wspomniany artykuł rozpoczyna się od zacytowania badań przeprowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Chcę dowiedzieć się więcejWykład w Instytucie Badań Edukacyjnych

Dodano: 2014.12.22

Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował w czwartek, 11 grudnia 2014 r. seminarium zatytułowane: „Miejsce edukacji psychoseksualnej w działaniach szkoły na rzecz zdrowia. Szkolne programy profilaktyczne - prezentacja dobrych praktyk”. Głównym punktem programu był wykład dr Szymona Grzelaka pt. “Mechanizmy akceptacji społecznej i skuteczności profilaktycznej programu Archipelag Skarbów®”.

Chcę dowiedzieć się więcejLiteratura piękna za pan brat z profilaktyką

Dodano: 2014.12.10

„W dobrej książce dla młodzieży, która wspiera wychowanie i profilaktykę, nie musi być dydaktyzmu. Wystarczy, aby pozytywni bohaterowie mieli zasady, aby walczyli o dobro w życiu swoim i innych. Wystarczy, aby świat przedstawiony w książce nie był światem toksycznym – pełnym deprawacji, seksualizujących scen czy opisów okrucieństwa. I to wcale nie znaczy, że bohaterowie muszą być jednowymiarowi, a akcja nudna i banalna. W sumie można powiedzieć, że we współczesnej kulturze to właśnie przemoc i seks stały się banalne, a epatowanie przełamywaniem kolejnych tabu staje się coraz bardziej powtarzalne i nudne” –do takich wniosków dochodzi na łamach najnowszego numeru „Świata Problemów” dr Szymon Grzelak.

Chcę dowiedzieć się więcejWcześniejsze aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami z poprzednich lat.

Aktualności:
- z roku 2014,
- z roku 2013,
- z roku 2012,
- z roku 2011,
- z roku 2010 i wcześniejsze.

Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.