Więź wychowawcza chroni przed patologią

„Czasami wzięcie odpowiedzialności za relację wymaga rezygnacji z różnych zadań, nawet warto zostawić obowiązki, aby dziecko mogło poczuć się ważne i kochane” – to jedno ze zdań wypowiedzianych we wstępie konferencji przez Halinę Czerwińską, pedagoga, edukatora z Fundacji Ostoja w Nowym Sączu, współorganizatora konferencji, która odbyła się w MCDN ODN w Nowym Sączu 12 marca 2015 r. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 nauczycieli, rodziców, pedagogów, przedstawicieli władz Małopolski, a także gości z Litwy i Hiszpanii.

Konferencja była okazją do podsumowania projektu pn. „Więź wychowawcza”, realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Celem projektu było:

 • wsparcie polityki społecznej województwa małopolskiego w zakresie profilaktyki i wychowania poprzez promocję i realizację programów profilaktyczno – wychowawczych,
 • wsparcie rodziny i szkoły w zakresie umiejętności wychowawczych, w szczególności poprawa komunikacji interpersonalnej i wzmocnienie więzi wychowawczej,
 • dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i skutecznych narzędzi wychowawczych,
 • poszerzenie wiedzy na temat uzależnień,
 • przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom, takim, jak: agresja, przemoc, przestępstwa,
 • motywowanie młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i aktywnego życia szkolnego i społecznego.

Podczas konferencji zaprezentowany został pakiet programów profilaktyczno-wychowawczych oraz efekty ich realizacji.

Szkolenia skierowane były do młodzieży, rodziców i nauczycieli w Małopolsce oraz do grupy specjalistów (psychologów, pedagogów) w Wilnie:

 1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – program praktycznych umiejętności komunikacji z dziećmi i młodzieżą, doskonalący umiejętności wychowawcze i pogłębiający więź emocjonalną z dzieckiem;
 2. Golden Five – program wspomagający osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem oraz dostarczający nauczycielom umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
 3. Archipelag Skarbów – program profilaktyki uzależnień, przemocy, ryzykownych zachowań seksualnych, inspirujący do rozwijania pasji, uczy zdrowego i mądrego stylu życia;
 4. Mediacje Rówieśnicze – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, uczy pokojowych sposobów rozwiązywania sporów rówieśniczych

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się:

 • Maria Jose Lera, psycholog Uniwersytetu w Sewilli, międzynarodowy koordynator programu Golden Five;
 • Lucyna Narkiewicz – Skurko, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wilnie,
 • Dorota Macander, psycholog Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, krajowy koordynator programu Golden Five;
 • Dr Szymon Grzelak, psycholog i prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w - Warszawie,
 • Aleksandra Karasowska, psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • Marcin Sochocki, socjolog, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo – Badawczego Monar w Warszawie,
 • Halina Czerwińska, pedagog, edukator, trener Fundacji Ostoja,
 • Andrzej Kasprzyk, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu,
 • Dr Ilona Dudzik – Garstka, psycholog, pracownik MCDN ODN w Oświęcimiu;
 • Ewa Obszarska, nauczycielka, realizatorka programu Golden Five w Zespole Szkół Katolickich w Nowym Sączu

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat: „Wychowanie - jako priorytet w edukacji i życiu społecznym. Dyskusję moderował dr Szymon Grzelak, natomiast uczestnikami dyskusji byli:

 • Dorota Macander – psycholog, krajowy koordynator programu Golden Five, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,
 • Aleksandra Karasowska – psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • Marcin Sochocki – socjolog, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczy MONAR w Warszawie,
 • Leszek Zegzda – członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
 • Zbigniew Małek – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu

Dyskusja pobudzała do refleksji nad jednolitością oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz wprowadzania do szkół gimnazjalnych systemowych szkoleń profilaktycznych. Według danych z ankiet ewaluacyjnych opinie uczestników konferencji świadczyły o jednoznacznym przekonaniu, co do skuteczności i wartości proponowanych programów.

„Musimy się zastanowić, co zrobić, aby wychowanie stało się priorytetem w edukacji i aby sprawdzone pod względem skuteczności (rekomendowane) programy mogły być w sposób systemowy wdrażane w szkołach?” - postulowała Halina Czerwińska. „W kontekście mody medialnej na nadmierne skupienie się wokół ciała, a zaniedbywanie sfery uczuć, ducha, intelektu i wzajemnych relacji, tego typu szkolenia stają się koniecznością” - kontynuowała prelegentka.


Powrót do aktualności


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.