Archipelag Skarbów® we Wrocławiu w 2018 roku

W dniu 28.05.2018 w MCK Sokół w Nowym Sączu odbyła się konferencja naukowa pt. „Jak mówić. Jak słuchać?” zorganizowana przez Fundację Ostoja w ramach zadania publicznego „Skuteczny dialog w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie” współfinasowanego przez Miasto Nowy Sącz. Honorowy patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Dziecka- Minister Marek Michalak.

Konferencja była zwieńczeniem 20-lecia realizacji Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego celem jest wzmacnianie bliskich, ciepłych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, jak również rozwijanie dialogu międzyosobowego w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku i poszanowania godności drugiego człowieka.

Propagatorką i realizatorką Programu w regionie nowosądeckim i w Polsce jest trener programu - Halina Czerwińska, prezes Fundacji Ostoja, która w trakcie wystąpienia pt. „Owoce 20 lat realizacji programu SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” przedstawiła historię powstania programu i jego rozwój. Wspomniała, że przeszkolonych absolwentów „Szkoły …” jest ponad 3000 osób, a wśród nich: rodzice, nauczyciele, dorośli, którym zależy na dobrych relacjach z dziećmi i młodzieżą.

Wśród zaproszonych gości była Joanna Sakowska, autorka wspomnianego Programu, która w swoim wystąpieniu wskazała na konieczność niesienia pomocy rodzicom w ich wychowawczych zmaganiach. Stwierdziła, że odpowiedzią na potrzeby rodzicielskie jest uczenie się dialogu z dzieckiem i wskazywanie dróg rozwoju, bez odwoływania się do władzy czy też „ucieczkę” w uległość.

O trudnej sztuce dialogu będącego wyznacznikiem wychowawczego sukcesu opowiadał kolejny z zaproszonych prelegentów ks. dr Jerzy Smoleń, który podkreślił, że należy zacząć od zrozumienia siebie, swego zachowania, umieć rozpoznawać swoje mechanizmy działania, które decydują o tym, że rutynowo posługujemy się słowami etykietującymi dziecko. Słowami, które ranią i bolą, nie tylko, tu i teraz, ale pozostając w pamięci, decydują o dalszym rozwoju osobowości dziecka, dla którego każdy rodzic chce jak najlepiej. Kolejny wykładowca, pedagog Alina Szulirz z Fundacji Św. Nereusza z Rudy Śląskiej odnosząc się do przykładów ze swojej pracy z dziećmi i ich rodzinami wskazała na wartość dialogu międzypokoleniowego, który uwalnia z ubóstwa duchowego, wykluczenia społecznego, doświadczanego w pewnych rodzinach od pokoleń. To wychodzenie do innych ze zrozumieniem, ze słowem wsparcia i otuchy, powoduje otwarcie, które owocuje inicjatywami, takimi, jak, wzajemna modlitwa rodziców za dzieci i odwrotnie, o czym wspomniała pani Alina.

Całość rozważań prelegentów podsumowywał panel dyskusyjny, który odbył się w trakcie konferencji z udziałem Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu – dr Dariuszem Woźniakiem. Wnioski z niego płynące są następujące:

  • Po pierwsze: nie poddawajmy się w stawaniu się dobrym rodzicem. Do tego potrzebujemy wspólnoty, która wyznaje podobne wartości. W tej grupie możemy się doskonalić, umacniać i podawać dobro dalej.
  • Po drugie: dajmy czas drugiemu człowiekowi i bądźmy moderatorami dialogu.
  • Po trzecie: pokazujmy dzieciom, że każda osoba jest ważna, godna szacunku. Nasz sukces nie może być okupiony krzywdą drugiego człowieka. Nauczenie dziecka szacunku do ludzi to również inwestycja w naszą przyszłość.

Zwieńczeniem konferencji był spektakl w reżyserii Marka Pasiecznego pt. „Małe Zbrodnie Małżeńskie”. Fabuła spektaklu wpisywała się w tematykę konferencyjną, raz jeszcze podkreślając, że międzyludzkie więzi buduje się tylko poprzez trud dialogu, co sprawia że są one dla nas cenne i wartościowe.

Jak co roku podczas konferencji wręczone zostały podziękowania dla osób zaangażowanych w swoich gminach, parafiach i szkołach we współpracę z Fundacją Ostoja na rzecz wspierania dzieci i młodzieży w zintegrowanym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i patologicznym w rodzinie i w szkole. Szkoła Podstawowa im. Józefa Bieńka w Librantowej zdobyła tytuł „Złotej Szkoły”, a 5 nauczycieli (ze Szkoły Podstawowej w Librantowej oraz z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. F. Blachnickiego w Nowym Sączu) uzyskało tytuł „Złotego Nauczyciela”. Podziękowania otrzymały Osoby, które organizowały, wdrażały lub promowały rekomendowane programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Były to programy: Mediacje Rówieśnicze - droga do pojednania, Trening Umiejętności Społecznych „Porozmawiajmy ze sobą”, Golden Five, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz Archipelag Skarbów. Ten ostatni objął szczególnie dużą liczbę uczestników: 1200 uczniów gimnazjalnych, 240 nauczycieli, ok. 480 rodziców. Młodzież bardzo wysoko oceniła program (śr. 5,3), nauczyciele również pozytywne podsumowali program, jako żywy, dynamiczny i budujący młodzież, zachęcający do rozwijania swoich pasji i talentów. Rodzice dostrzegli duża szanse dla swoich dzieci w kierunku nauczenia się podejmowania dojrzałych i mądrych decyzji, życia w zgodzie ze swoimi przekonaniami i wartościami, odważnego podejmowania wyzwań. Program stanowi propozycje zdrowego, zintegrowanego stylu życia dla młodzieży i jest programem profilaktyki uzależnień, ryzykownych zachowań seksualnych i przemocy.

Analizując przebieg i wyrażone w ankietach potrzeby uczestników konferencji, Fundacja Ostoja już teraz podejmuje przygotowania do kolejnej (XV) konferencji w roku 2019.


Powrót do aktualności


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.