Unikaj nałogu metodą dialogu

Konferencja na temat wychowania i profilaktyki pt. „Style wychowawcze a samodyscyplina dziecka” odbyła się 17 maja 2016 w Nowym Sączu. Wśród prelegentów obecni byli trenerzy programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, którzy mówili o skuteczności programów nie tylko w odniesieniu do uczniów, ale również do całego środowiska szkolnego i rodzinnego.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Ostoja w ramach projektu: UNIKAJ NAŁOGU METODĄ DIALOGU przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i firmy Qgraf. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent miasta Nowego Sącza.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy na temat metod i programów skutecznych we wspieraniu dzieci i młodzieży w rozwijaniu pozytywnego potencjału i wewnętrznej dyscyplinie. Nauczyciele, wychowawcy, rodzice zostali zachęceni do doskonalenia umiejętności wychowawczych, stanowiących wsparcie w budowaniu głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą.

Wśród prelegentów wystąpili:

 • mgr Aleksandra Karasowska – licencjonowany psycholog Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • ks. dr Jerzy Smoleń – psycholog, psychoonkolog, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie,
 • mgr Marcin Mądry – trener profilaktyki zintegrowanej,
 • mgr Halina Czerwińska – pedagog, edukator, trener profilaktyki zintegrowanej,

Całość spotkania prowadzili: Angelika Ndreca i Stefan Chomoncik

W czasie konferencji znalazło się uroczyste wręczenie certyfikatów Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie nadał tytuły złotych szkół:

 • Gimnazjum im. Por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” w Barcicach
 • Gimnazjum w Trzetrzewinie im. Gen. Michała Gałązki.

Tytuły złotych szkół wypracowali nauczyciele, którzy przez 16 tygodni wdrażali innowacyjne metody wychowawcze w swoich szkołach oraz poddawani byli cotygodniowej superwizji i ewaluacji działań wychowawczych.

Złoci Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016
 • Anna Czyż – Kucharczyk i Małgorzata Biel – Malinowska z Gimnazjum im. Por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” w Barcicach
 • Beata Leśniak z Gimnazjum w Trzetrzewinie im. Gen. Michała Gałązki
 • Edyta Lupa z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu
 • Michał Koział z Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Sączu

Certyfikaty wręczył instruktor i koordynator programu Golden Five – mgr Halina Czerwińska z Fundacji Ostoja.

Na koniec konferencji przedstawiciele kilku szkół dzielili się doświadczeniami zrealizowanego pakietu 4 programów profilaktyczno-wychowawczych: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five, Mediacje Rówieśnicze, Archipelag Skarbów. Mówili o skuteczności programów nie tylko w odniesieniu do uczniów, ale również do całego środowiska szkolnego i rodzinnego. Wskazywali na wartość kompleksowego oddziaływania wychowawczego jako impulsu zachęcającego do troski o zintegrowany rozwój dzieci i młodzieży oraz troski o budowanie ciepłych, przyjaznych relacji w szkole jako czynnika chroniącego dzieci i młodzież przed ryzykownymi zachowaniami.

Wśród szkół, które zasługują na szczególne wyróżnienie ze względu na zrealizowany pakiet programów profilaktyczno – wychowawczych należą:

Gimnazjum Publiczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu

Wśród osób, które zabrały głos, dzieląc się efektami wdrażanych programów byli:

 • Paweł Bogdanowicz – Prezes Stowarzyszenia Ojców w obronie dzieci i integralności rodziny, który dzielił się skutecznością wdrażanego programu „Archipelag Skarbów” w szkołach gimnazjalnych w gminie Chełmiec,
 • Alina Górszczyk – pedagog Zespołu Szkół im. St. Wyspiańskiego w Mordarce, opowiadała o wartości wdrożonych 4 programów wśród uczniów i nauczycieli,
 • Zofia Woźniakiewicz – pedagog Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Nowym Sączu, wspomniała, że Gimnazjum nr 3 było prekursorem we wdrażaniu programu „Archipelag Skarbów”, który młodzież miała okazję poznać już w roku 2011, a zajęcia z młodzieżą prowadził sam autor – dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie,
 • Anna Czyż – Kucharczyk , nauczycielka ze Gimnazjum w Barcicach przybliżyła praktyczny przebieg programu Golden Five w szkole i zmian, które zaistniały wśród uczniów po zakończonym programie,
 • Małgorzata Kmak – nauczycielka w Gimnazjum we Florynce przedstawiła konkretny opis rozwiązanego problemu w klasie, a pomysł na jego rozwiązanie zaczerpnęła z udziału w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Jak rozmawiać z nastolatkami?

Konferencja nie tylko stała się źródłem wiedzy, dla tych, którzy jeszcze o programach nie słyszeli, ale przede wszystkim zainspirowała nauczycieli, dyrektorów szkół oraz władze miasta i gminy do postawienia obszaru profilaktyki i wychowania wśród priorytetowych zadań na kolejny rok szkolny.


Powrót do aktualności


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.