O Vademecum skutecznej profilaktyki w KPRM w Warszawie

W dniu 8 października 2015 r. w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się międzyresortowe spotkanie poświęcone profilaktyce problemów młodzieży i przedstawieniu rekomendacji z badań naukowych zawartych w Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży – publikacji powstałej w wyniku współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Dr Szymon Grzelak wygłosił wykład pn. Skuteczność i spójność zarządzania profilaktyką problemową w oparciu o „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki” - prezentacja wniosków z w/w raportu badawczego.

Autorzy i współautorzy raportu obecni na spotkaniu (od lewej)
dr Szymon Czarnik, mgr Barbara Paź, dr Szymon Grzelak, mgr inż. Maciej Trafny

Gospodarzem spotkania był minister Jacek Cichocki, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a prowadziła je Dorota Żyro (wicedyrektor ORE). Uczestnikami byli m.in. przedstawiciele:

 • Ministerstwa Zdrowia (MZ),
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN),
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS),
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),
 • Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN),
 • Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE),
 • Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE),
 • Instytutu Psychologi i Neurologi (IPiN),
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH),
 • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),

a także delegaci redakcji czasopism Remedium i Świat Problemów.


Powrót do aktualności


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.